Basert på den historiske situasjonen for de siste fem årene (2016-2020)

Basert på den historiske situasjonen for de siste fem årene (2016-2020), analyserer den den samlede skalaen til globale gravemaskiner, skalaen til store regioner, skalaen og andelen til store foretak, klassifiseringsskalaen til hovedprodukter og hovedapplikasjonen skala av nedstrøms.Skalaanalyse inkluderer volum, pris, inntekt og markedsandel.
I følge forskningen er den globale gravemaskininntekten i 2020 omtrent 4309,2 millioner amerikanske dollar, og forventes å nå 5329,3 millioner amerikanske dollar i 2026, med en sammensatt årlig vekstrate på 5,5 % fra 2021 til 2026.

Faktisk
Faktisk, når markedet går inn i segmenteringsfeltet, spiller det en viktig støttende rolle i å akselerere strukturell tilpasning og teknologisk oppgradering, løse produkthomogenitetskonkurranse eller realisere differensiert utvikling av bedrifter.Selv med justeringen av industriell struktur med fokus på energisparing og utslippsreduksjon og grønn miljøvern, spiller tilbehør også en viktig rolle i å utforske energisparende teknologier for reservedeler og realisere flerbruk av én maskin.Gjennom den tekniske optimaliseringen av tilbehøret, kan markedsapplikasjonsomfanget til hele maskinen med suksess utvides for å møte de personlige tilpasningskravene til sluttbrukere med én maskin og flere funksjoner.

Den raske utviklingen av anleggsmaskiner deler
Med den kontinuerlige forbedringen av graden av sosial sivilisasjon og den kontinuerlige utviklingen av vitenskap og teknologi, blir mye av arbeidet utført av manuelle innen ingeniørkonstruksjon gradvis erstattet av ingeniørmaskiner.Du kan se fra vårt daglige liv at en graver kan jobbe ved å skifte forskjellige fester, alene i grøften, tømmerhogst, kabel, tilbakefylling, komprimering og en rekke kabelleggingsarbeid, kan også ved å bytte forskjellige fester alene bære fortaufresehøvelen, kutting, knusing, fjerning, reparasjon, komprimeringsarbeid, etc. Denne effektive, raske og rimelige arbeidsmodusen drar nytte av den raske utviklingen av anleggsmaskinbeslag.

Utsikter til husholdningsapparater
De siste årene har flere og flere kunder kommet for å konsultere multi-purpose gravemaskinen, roten er at kunden ønsker å forbedre utnyttelsesgraden til maskinen ytterligere, øke gravemaskinens funksjon.Det kan sees på som kundenes personlige behov, og det kan også sees på som den konstante anerkjennelsen av tilbehørsmarkedet.I det globale markedet begynner flere distributører å legge inn store bestillinger for sine hjemmemarkeder.Samtidig kan vi også føle kundenes tillit til hvitevareindustrien.


Innleggstid: 16. juni 2022